Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Starka siffror från Novo Nordisk

2017-05-03 07:46
Novo Nordisk. Foto: Novo Nordisk

Novo Nordisk redovisar en vinst och en omsättning som blev högre än väntat.

Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk redovisar ett rörelseresultat på 13.490 miljoner danska kronor för det första kvartalet 2017. Enligt SME Direkts snittprognos väntades 12.000 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 28.452 miljoner danska kronor. Här väntades 27.587 miljoner danska kronor.

Novo Nordisk rapporterar en försäljning av diabetesprodukter på 23.761 miljoner danska kronor för det första kvartalet 2017.

Analytikerna hade räknat med att försäljningen av diabetesprodukter skulle hamna på 22.332 miljoner danska kronor, enligt SME Direkt.

Diabetespreparatet Victoza sålde för 5.750 miljoner danska kronor under perioden. Väntat var här en försäljning på 5.144 miljoner danska kronor.

New-Generation Insulin sålde för 1.692 miljoner under kvartalet, mot väntade 1.904 miljoner.

Försäljningen av Biopharma-produkter uppgick till 4.691 miljoner danska kronor, att jämföra med väntade 5.206 miljoner.

Novo Nordisk förväntar sig att tillväxten för rörelseresultatet i lokal valuta kommer ligga i intervallet från -1 till +3 procent för helåret 2017.

Det är en insnävning av tidigare bedömningsintervall mellan -2 till +3 procent.

Det framgår av rapporten.

Försäljningstillväxten i lokal valuta väntas komma in mellan 0-3 procent jämfört med tidigare prognos mellan -1 till +4 procent.

Prognoserna för capex och fritt kassaflöde väntas fortsatt ligga på 10 miljarder danska kronor respektive 29-33 miljarder danska kronor för helåret.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom