Starka siffror från SEB

2016-02-04 06:10
SEB:s vd Annika Falkengren. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Bankens rörelsevinst kom in 10 procent över analytikernas prognoser. Styrelsen höjer också utdelningen mer än väntat.

SEB redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2015 på 5.505 miljoner kronor (6.577).

Det var drygt 10 procent bättre än marknadens förväntningar som låg vid 4.996 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Styrelsen föreslår en utdelning med 5,25 kronor per aktie (4,75). Väntat var 4,97 kronor.

De totala intäkterna uppgick till 11.373 miljoner (12.763), vilket kan jämföras med väntade 11.036 miljoner.

Räntenettot uppgick till 4.677 miljoner (5.010). Analytikerna hade räknat med 4.726 miljoner.

Provisionsnettot blev 4.043 miljoner kronor (4.553). Väntat var 4.251 miljoner.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde, även kallad trading, blev 1.169 miljoner (343). Analytikerna väntade sig 986 miljoner.

SEB:s totala kostnader var -5.505 miljoner (-5.791), jämfört med väntade -5.690 miljoner. K/I-talet blev 48,4 procent (45,4), jämfört med väntade 51,6 procent.

Kreditförlusterna blev -219 miljoner (-310), jämfört med väntade -327 miljoner.

Nettoresultatet uppgick till 4.601 miljoner (5.688), vilket kan jämföras med väntade 4.002 miljoner.

Resultatet per aktie i kvartalet blev 2,09 kronor efter utspädning (2,58), jämfört med väntade 1,82 kronor.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom