Starkare amerikanska BNP-siffror än väntat

2016-02-26 13:34 Affärsvärlden SIX
Foto: Stuart Forster/REX, West Coast Surfer / Mood Board/REX/All over press

USA:s BNP steg med 1,0 procent årstakt (uppräknad kvartalstakt) under det fjärde kvartalet 2015, enligt reviderad statistik.

Analytiker hade räknat med en BNP-tillväxt på reviderade +0,4 procent, jämfört med det preliminära utfallet +0,7 procent.

BNP-deflatorn, som är ett inflationsmått som tar hänsyn till prisförändringar i producent- och konsumentled, var +1,0 procent i årstakt. Analytiker hade räknat med en BNP-deflator på +0,8 procent, vilket var i linje med det preliminära utfallet.

Privatkonsumtionen ökade med 2,0 procent under kvartalet. Det preliminära utfallet var +2,2 procent.

En förklaring till att BNP-tillväxten ändå reviderades upp var att förändringen av privata lager revideras till -0,1 procent från den preliminära bedömningen som var -0,5 procent.

Kärnprisindex för PCE, vilket är ett mått Federal Reserve tittar noga på, steg med 1,3 procent i årstakt under kvartalet. Förväntningarna var en nivå vid +1,2 procent.

Statistiken presenteras av det amerikanska handelsdepartementet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom