Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Starkare detaljhandel än väntat

2017-08-28 09:53
Foto: All over press

Detaljhandelns försäljningsvolym steg mer än väntat i juli.

Försäljningsvolymen i detaljhandeln, i fasta priser och kalenderkorrigerad, ökade totalt med 3,7 procent i juli, jämfört med samma månad 2016.

Det visar statistik från SCB och HUI Research.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades försäljningen ha ökat med 3,6 procent.

Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent medan sällanköpsvaruhandeln steg med 4,9 procent.

HUI noterar i en kommentar att det kyliga sommarvädret sannolikt bidrog till att hushållen letade sig till handelsplatser i stället för stranden, även om värmen steg i slutet av månaden.

"Den preliminära statistiken för juli visar att hemmet stod i fokus när hushållen shoppade under sommaren. Hemrelaterade branscher uppvisade en betydligt starkare tillväxttakt än den övriga handeln", skriver HUI.

HUI noterar vidare att detaljhandelns försäljning har växt med 2,1 procent hittills i år, "vilket är i paritet med HUI:s helårsprognos om 2,5 procent".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom