Starkt inköpschefsindex från USA

2016-01-22 14:53 Affärsvärlden SIX

Markits inköpschefsindex för tillverkningssektorn i USA uppgick till preliminära 52,7 i januari. Marknaden hade förväntat sig en nivå om 51,0. Utfallet kan även jämföras med den definitiva nivån i december som var 51,2.

"Tillverknings-PMI vände upp i januari, med ledning av den snabbaste ökningen av nya order på tre månader", skriver Markit.

"Producenter ser ut att ha skakat av sig oron kring Kina, med bidrag av att exportorder som visar tecken på att komma tillbaka. Det ser ut som att svag efterfrågan från Kina kompenseras av förbättrad efterfrågan för USA-producerade varor på andra marknader", kommenterar Markits chefsekonom Chris Williamson.

Även sysselsättningstrenden var fortsatt relativt positiv, speciellt givet hur aktiemarknaden utvecklats under undersökningsperioden, vilket antyder att tillverkningsföretagen inte varit nervösa när det gäller anställningar.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

Den preliminära sammanställningen utgörs av svar från cirka 85-90 procent av det totala antalet deltagare.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom