Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Starkt resultat för Ericsson

2019-04-17 07:36
Foto: Johan Nilsson/TT

Telekombolaget Ericssons justerade rörelseresultat blev 5,1 miljarder kronor för det första kvartalet 2019.

Genomsnittet av 14 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på ett justerat rörelseresultat på 3,94 miljarder kronor.

I det justerade rörelseresultatet ingår vissa positiva engångsposter om 1,6 miljarder kronor, främst bestående av en reavinst från avyttringen av 51 procent av Mediakind samt avyttringen av tillgångar inom Red Bee Media. I posten ingår också en återföring av en tidigare avsättning för kundförlust om +0,7 miljarder kronor.

Analytikernas snittestimat inkluderade huvuddelen av dessa positiva poster.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 10,4 procent, mot snittestimatet om 8,2 procent, och den justerade bruttomarginalen var 38,5 procent. Analytikernas snittestimat var en bruttomarginal på 37,2 procent.

Det rapporterade rörelseresultatet, som inkluderar omstruktureringskostnader, blev 4,9 miljarder kronor, mot snittestimatet 2,82 miljarder kronor.

Försäljningen uppgick till 48,9 miljarder kronor för perioden. Här låg snittestimatet enligt Infront Data på 48,2 miljarder kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom