Starkt resultat för Note

2017-04-20 08:54 Direkt Affärsvärlden

Kontraktstillverkaren Note redovisar ett resultat efter skatt på 26,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (10,2).

Resultatet per aktie uppgick till 0,93 kronor (0,35).

Nettoomsättningen sjönk något till 277 miljoner kronor (279).

Rörelseresultatet steg till 30,4 miljoner kronor (14,2) och rörelsemarginalen var 11,0 procent (5,1). Justerat för poster av engångskaraktär ökade rörelsemarginalen 0,2 procentenheter till 5,3 procent (5,1).

Resultatet före skatt ökade till 29,1 miljoner kronor (12,9).

Kassaflödet efter investeringar blev 77,8 miljoner kronor (27,1).

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom