Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Starkt resultat för staten

2017-02-07 09:47
Magdalena Andersson (S), Sveriges finansminister. Foto: All over press

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos pekade mot ett underskott på 2,1 miljarder kronor. Det rapporterar Riksgälden.

Skatteinkomsterna var cirka 2 miljarder kronor högre än prognos. Samtidigt blev utbetalningarna av EU-avgiften noll, 4 miljarder kronor lägre än prognos. Inbetalningarna av jordbruksstöd från EU uppgick till 4 miljarder kronor, något som beräknades ske först i januari.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 0,6 miljarder kronor högre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 2,2 miljarder kronor lägre än prognos, vilket främst förklaras av lägre kursförluster vid byten av nominella statsobligationer.

Statens betalningar gav ett överskott på 77,4 miljarder kronor under tolvmånadersperioden till och med januari.

Statsskulden var 1.326 miljarder kronor i slutet av januari.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom