Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Starkt tudelad arbetsmarknad

2016-06-14 10:20

De arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden fortsätter att öka och utgör nu en majoritet av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Många av dem har svårt att få jobb, trots den starka konjunkturen. Det uppger Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande i samband med myndighetens årliga arbetsmarknadsrapport där det talas om en starkt tudelad arbetsmarknad.

Sveriges ekonomi utvecklades starkt under 2015. Trots det är antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen fortfarande högt, konstateras det.

"Vi ser att allt fler arbetssökande inte har den kompetens eller de kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar. Det gör att matchningen blir svårare och det tar längre tid att rekrytera", säger Mats Wadman som är analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet inskrivna arbetslösa som har en stark ställning på arbetsmarknaden är nere på den lägsta nivån sedan 2008. Samtidigt ökar de grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Hit hör till exempel nyanlända, personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller lågutbildade med högst förgymnasial utbildning.

Dessa utgör nu mer än hälften, 53 procent, av alla arbetslösa. Deras chanser att få jobb har också minskat, uppges det.

Enligt rapporten ökar arbetspraktik möjligheten till en subventionerad anställning, som nystartsjobb. Däremot ger inte arbetsmarknadsutbildningarna önskad effekt. Därför pågår ett arbete för att bättre anpassa utbildningarna efter arbetsgivarnas behov och se till att endast arbetssökande som kan dra nytta av utbildningarna deltar, uppger Arbetsförmedlingen.

"Det behövs ofta en kedja av insatser innan man kommer ut på arbetsmarknaden. Här är arbetspraktik och subventionerade anställningar viktiga. Många behöver också utbildning, därför välkomnar vi en utbildningssatsning för dem som saknar gymnasieutbildning", säger Mats Wadman.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom