Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stärkt vinst för Sagax

2012-08-24 07:18

Fastighetsbolaget Sagax redovisar ett resultat efter skatt på 105 miljoner kronor för det andra kvartalet 2012 (39,3). Resultatet per aktie uppgick till 6:45 kronor (1:54).

Hyresintäkterna uppgick till 205 miljoner kronor (188).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 70,7 miljoner kronor (38,2) medan värdeförändringar i derivat påverkade resultatet med -46,2 miljoner kronor (-51,5).

Bolaget upprepar prognosen om ett förvaltningsresultat på 430 miljoner kronor 2012.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom