Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Statens underskott lägre än väntat

2018-01-09 09:43
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 69,9 miljarder kronor i december. Riksgäldens egen prognos pekade mot ett underskott på 92,3 miljarder kronor.

Det rapporterar Riksgälden.

Skatteinkomsterna var cirka 18 miljarder kronor högre än prognos. Det förklaras främst av högre inbetalningar av kompletterande skatt.

Riksgälden skriver att eftersläpningen av statistik för skatteinkomsterna är relativt lång, men avvikelsen kan troligtvis till en del förklaras av en starkare utveckling av skattebasers utveckling än beräknat.

"Samtidigt går det inte att se så stora avvikelser i de skatter som debiteras preliminärt. En annan förklaring är att betalningsmönster för skatterna påverkats mer av det ovanliga ränteläget än vad som beräknats. Det handlar i så fall om förskjutningar av kassaflöden över tid och främst att skatteinbetalningar sker tidigare", skriver Riksgälden.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 3,3 miljarder kronor lägre än prognos, främst beroende på lägre utlåning till pensionsmyndigheten.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,4 miljarder kronor lägre än prognos.

Statens betalningar gav ett överskott på 61,8 miljarder kronor under tolvmånadersperioden till och med december. Riksgäldens prognos i oktober var ett överskott på 28,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av högre skatteinkomster än beräknat.

Statsskulden var 1.328 miljarder kronor i slutet av månaden.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom