Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Steenord ökar i Agrokultura

2014-08-08 06:35

Steenord har ökat sitt innehav i Agrokultura till 46,59 procent av aktierna, vilket föranleder budplikt i jordbruksbolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande sent på torsdagen.

Steenord ägde den 7 augusti 2014 51.143.297 aktier i Agrokultura och har under den 7 augusti förvärvat ytterligare 13.621.767 aktier i bolaget. Steenord är således skyldigt till att lämna ett så kallat budpliktsbud till samtliga aktieägare i Agrokultura.

"Steenord avser att inom fyra veckor återkomma med besked om ett eventuellt budpliktsbud avseende resterande aktier i Agrokultura. Om ett sådant budpliktsbud lämnas kommer det erbjudna priset att uppgå till 4,50 kronor per aktie, vilket motsvarar det högsta pris som Steenord har betalat under den senaste sexmånadersperioden", skriver bolaget.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom