Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stigande förlust för Next Biometrics

2019-05-21 07:27

Det norska biometribolaget rapporterar en ökad förlust för årets första kvartal.

Next Biometrics redovisar ett resultat efter skatt på -44,0 miljoner norska kronor för det första kvartalet (-42,3).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Rörelseresultatet blev -42,9 miljoner kronor (-40,8).

De totala intäkterna under kvartalet uppgick till 27,5 miljoner norska kronor (23,3).

"Vi är på väg att skifta från produktutveckling till intäktsgenereraring. Framstegen återspeglas i intäkterna som kommer från en bredare kundbas och undertecknandet av nya designkontrakt som väntas öka våra intäkter från det andra halvåret 2019", skriver Next Biometrics vd Ritu Favre i rapporten.

I avsnittet om utsikterna för de kommande 3-9 månaderna skriver bolaget bland annat att det ska utöka ekosystemet för smarta kort genom partnerskap och nätverk, att antalet så kallade design wins och intäkterna väntas öka samt att de operativa kostnaderna (opex) kommer gå ned under andra halvåret 2019.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom