Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stigande omsättning i Mips

2018-02-15 07:47
Foto: MIPS

Hjälmbolaget Mips redovisar ett resultat efter skatt på 11,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (10,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (0:49).

Rörelseresultatet blev 14,6 miljoner kronor (13,7), motsvarande en rörelsemarginal om 36,0 procent (43,7). Resultatet har belastats med kostnader för de patenttvister bolaget driver om 4,1 miljoner kronor (0,9).

Nettoomsättningen uppgick till 40,6 miljoner kronor (31,5). Försäljningstillväxten var 29 procent.

Ingen utdelning föreslås.

"Med 45 procents tillväxt under 2017 samt ett flertal spännande lanseringar för kommande år är jag fortsatt trygg med våra 2020 mål, att nå en nettoomsättning överstigande 400 MSEK med en EBIT-marginal överstigande 40 procent", skriver bolaget vd Johan Thiel i rapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom