Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stigande produktion i näringslivet

2017-08-14 09:56
Foto: IBL

Produktionen i hela näringslivet steg 0,4 procent i juni jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik från SCB.

Jämfört med samma månad föregående år steg produktionen 6,2 procent, kalenderkorrigerat.

Under tremånadersperioden till och med juni steg produktionen 1,0 procent jämfört med närmast föregående tremånadsperiod.

Industriproduktionen steg 8,9 procent i årstakt i juni, tjänsteproduktionen steg 3,7 procent medan byggproduktionen steg 17,3 procent. Dessa uppgifter är kalenderkorrigerade.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom