Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stigande vinst för Cherry

2019-02-13 07:39

Bettingbolaget Cherry, som inom kort kommer att avnoteras, ökade såväl vinsten som omsättningen i det fjärde kvartalet. 

Omsättningen uppgick till 904 miljoner kronor (608), en ökning med 49 procent mot föregående år.

Ebitda-resultat blev 198 miljoner kronor (141), med en ebitda-marginal på 21,9 procent (23,2). 


Resultatet efter skatt blev 120 miljoner kronor (18), en ökning med 567 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 1,14 kronor (0,05), vilket innebär en ökning med 2 180 procent mot föregående år.

Cherry föreslås inte lämna någon utdelning.

Cherry bedömer att efterfrågan kommer att fortsätta att utvecklas positivt på de största geografiska marknaderna. 

"Spelmarknaden befinner sig i en stark tillväxt och Cherry bedömer att efterfrågan i koncernens största geografiska marknader kommer att fortsätta utvecklas positivt. Koncernen studerar kontinuerligt förutsättningar för nya affärer inom relaterade verksamhetsområden och geografiska marknader inom och utom Europa", skriver bolaget i rapporten.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom