Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stockholms bomarknad bromsar in

2017-02-01 09:58

Storstadsregionernas bostadsmarknader fortsatte att utvecklas positivt under fjärde kvartalet även om en viss inbromsning kan märkas. Skillnader mellan regionerna är större än de brukar vara och Stockholm släpar efter Göteborg och Malmö.

Det visar SBAB:s Mäklarbarometer som baseras på en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena. Enkäten genomfördes under perioden 9 till 26 januari.

SBAB noterar att en stigande efterfrågan och ett lägre utbud fick priserna att stiga under fjärde kvartalet, trots stillastående budgivning och oförändrade försäljningstider.

Efter att ha varit i ett "överhettningsliknande" tillstånd under delar av 2014 och 2015 svalnade temperaturen på storstädernas bostadsmarknader en aning under 2016.

Amorteringskravet hjälpte inbromsningen under våren och sommaren, men under det tredje och fjärde kvartalet återhämtade sig marknaden.

LÄS MER:

Läs mer: Fastighetsaktierna som förlorar på höjd ränta

"Amorteringskravets införande i juni har gett upphov till en del kortsiktiga svängningar på bostadsmarknaden. Bortser man från dessa tillfälligheter så är det dock tydligt att temperaturen är lägre nu än vad den var för ett eller två år sedan", säger Tor Borg, chefekonom SBAB, i ett pressmeddelande.

Stockholm har dämpats snabbare än både Göteborg och Malmö oavsett vilken indikator man tittar på. SBAB skriver att det är svårt att notera något i den underliggande ekonomiska utvecklingen som demografi, inkomster eller bostadsbyggande, som skulle ha drivit fram den skillnaden. De skriver att det sannolikt handlar om att de åtstramningar av finansieringsmöjligheter som gjorts har fått större effekt på marknader där prisnivåer, och därmed lånebeloppen, är högre.

"Den underliggande bostadsefterfrågan är minst lika stark som tidigare men det har blivit tuffare att få lån till bostadsköp. Effekten av detta har, än så länge, synts tydligast på att Stockholms bostadsmarknader bromsat in. Det blir spännande att se om inbromsningen sprider sig till andra regioner framöver och i så fall hur mycket", säger Tor Borg.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom