Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stora Enso svagare än väntat

2019-07-19 08:44
Foto: stora enso

Resultatet 287 miljoner euro - förväntat 316 miljoner euro.

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 287 miljoner euro för det andra kvartalet. Enligt Infront Datas sammanställning av nio analytikers prognoser väntades i genomsnitt 316 miljoner euro.

Bolagets egen prognos från bokslutsrapporten löd på ett operativt rörelseresultat om 270-350 miljoner euro för det första kvartalet.

Den operativa rörelsemarginalen blev 11,0 procent, att jämföra med väntade 11,8 procent.

Försäljningen uppgick till 2.608 miljoner euro för perioden. Här låg snittprognosen på 2.673 miljoner euro.

Stora Enso räknar med att det operativa rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2019 kommer att hamna i intervallet 200-280 miljoner euro.

Den negativa effekten från planerade underhållsstopp beräknas vara på samma nivå som för tredje kvartalet 2018 och ingår i uppskattningen.

För helåret 2019 bedömer Stora Enso att ytterligare försämrade affärsvillkor orsakade av osäkerhet kopplad till handelskrig och en möjlig hård brexit förväntas påverka bolaget negativt.

"Ökningen av efterfrågan väntas sakta ner för Stora Ensos verksamhet i stort och minskningen av efterfrågan efter papper i Europa kommer att eskalera", skriver bolaget.

På kostnadssidan väntas en ökning för 2019 jämfört med 2018.

"Stora Enso kommer att vidta ytterligare åtgärder i lönsamhetsprogrammet för att begränsa kostnadsökningarna och de geopolitiska osäkerheterna", heter det vidare.

Stora Enso har tidigare talat om att utvecklingen för 2019 i stort ska ligga i linje med 2018.

Man har också höjt ambitionerna i det pågående sparprogrammet till 200 miljoner euro, från tidigare 120 miljoner euro.

"Programmet fortskrider snabbar än planerat. Vid slutet av andra kvartalet hade 60 miljoner av besparingarna uppnåtts", skriver bolaget.

Ungefär hälften av det nya målet kommer att uppnås under 2019, för att i slutet av 2020 väntas nå full effekt.

Det nya besparingsmålet införs mot bakgrund av en resultatnedgång under det andra kvartalet och varningar för "ytterligare försämrade affärsvillkor orsakade av osäkerhet kopplat till handelskrig och en möjlig hård brexit".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom