Stora Enso tyngs av engångsposter

2016-01-19 07:27 Affärsvärlden SIX

Skogsbolaget Stora Enso kommer att redovisa engångsposter med en negativ nettoeffekt om cirka 250 miljoner euro på rörelseresultatet och en positiv effekt om cirka 59 miljoner euro på inkomstskatten i resultaträkningen för fjärde kvartalet.

Engångsposterna kommer att minska resultat per aktie med 0,23 euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Engångsposterna består bland annat av en negativ engångspost som uppgår till ungefär 236 miljoner euro och som hänför sig till nedskrivning av värdet på anläggningstillgångar i divisionerna Paper och Biomaterials.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet