Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Storbanken sänker fastighetsaktier

2018-09-19 07:35
Foto: Hasse Holmberg/TT

Den norska banken DNB sänker rekommendationerna för flera aktier i den svenska fastighetssektorn.

DNB har sänkt sin rekommendation för flera aktier i fastighetssektorn enligt följande:

* DNB Markets sänker sin rekommendation för Klövern till sälj från behåll. Riktkursen höjs till 11:50 från 11:10 kronor.

Aktien handlades på tisdagen till 12:42 kronor.

* DNB Markets sänker sin rekommendation för Hemfosa till behåll från köp. Riktkursen höjs till 130 från 124 kronor.

På tisdagen handlades aktien till drygt 135 kronor.

* DNB Markets sänker sin rekommendation för Fabege till sälj från behåll. Riktkursen höjs till 120 från 112 kronor.

Aktien stängde på knappt 129 kronor på tisdagen.

* DNB Markets sänker sin rekommendation för Castellum till sälj från behåll. Riktkursen höjs till 155 från 150 kronor.

Castellum tappade 0,4 procent på tisdagen till drygt 169 kronor.

"Vi ser den största nedsiderisken för Wallenstam med anledning av bolagets lågavkastande tillgångar och den högsta ränteriskexponeringen i sektorn. Vi ser även möjlig nedsida för Fabege", skriver DNB som bland annat anser att aktiekursen i förhållande till substansvärdet är för hög efter den senaste tidens kursrally.

Det samma gäller för Klövern och Castellum.

Generellt behåller dock DNB sin neutrala syn på den nordiska fastighetssektorn.

"Vi känner fortsatt förvissning om förbättrade makroekonomiska fundamenta och arbetsmarknader samt prognostiserar starka uthyrningsmarknader", skriver DNB som emellertid samtidigt bedömer att högre räntor kan slå mot värderingarna.

"Baserat på våra prognoser kommer dessa effekter att ta ut varandra. Därför behåller vi en neutral syn på sektorn trots att vi är mer positiva kring vinstutvecklingen än vad analytiker i övrigt är", heter det i analysen.

För de flesta aktier i sektorn räknar DNB med växande ebitda-resultat. De enda undantagen är Hufvudstaden och Wallenstam, där DNB rekommenderar sälj av aktierna.

I analysen kan även noteras att DNB anser att det har varit en överdriven kursnedgång för fastighetsbolag med exponering mot detaljhandelssektorn i fjol och i år. Norska OLT och finska Citycon har betydande uppsidepotential, enligt banken.

"Även om vi fortfarande ser ett behov för shoppingcentrumen att anpassa sig till att bli sociala mötesplatser, så har de redan gjort så i viss grad, och enligt vår bedömning torde de ha möjlighet att bygga vidare på denna erfarenhet och fokusera mer på fritid, mat och bekvämligheter", resonerar DNB.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom