Storbanken: Världen klarar Kinas kräftgång

2016-01-15 09:09 Per Tolgraven
Foto: AP Photo/TT

"En inbromsning i Kinas ekonomi är inte direkt slutet på allting’’. Det säger HSBC-ekonomen Frederic Neumann, enligt CNBC.

Ekonomen vid den Londonbaserade storbanken säger att man kan få ledtrådar till hur det kommer att gå för Kina genom att titta på hur världen reagerade på Japans ekonomiska sjuka.

Vid slutet av 1980-talet var Japans bidrag till BNP globalt ungefär densamma som Kinas i dag. Strax därefter tvärstannade Japans ekonomi.

Men medan Japan ännu inte återhämtat sig ordentligt efter sin kraftiga nedgång ’’seglade världen vidare med knappt en blipp under 1990-talet’’, säger Neumann i en marknadsrapport.

Kinas andel av världens tillväxt mätt i köpkraft har hoppat upp till över 16 procent från 10 procent på ett decennium. Jättelandets andel av global BNP mätt i dollar har också trefaldigats till strax under 15 procent förra året, skriver CNBC.

’’Så om kinesisk efterfrågan dyker, kommer det att slå ut världens tillväxt? Inte nödvändigtvis. Ta Japan 1989 när bubblan brast. Vid den tiden var Japans andel av global BNP strax över 15 procent. Den efterföljande inbromsningen förde emellertid inte världen till randen’’, säger Neumann.

Enligt HSBC-ekonomen är Kina kanske inte fullt så viktigt som globalt tillväxtlok som landet ofta anses vara.

Per Tolgraven

Premiumnyheter

Aktuellt inom