Storbanker: Därför blir Sveriges lånebehov för flyktingkrisen lägre än beräknat

2016-02-22 12:56 Ola Söderlind
Foto: Daniel Leal-Olivas/All over press

De svenska storbankerna reviderar ned sina prognoser för den svenska statsupplåningen, skriver Bloomberg.

Sverige hade fler asylansökningar än något annat land i fjol, i förhållande till populationen. Det fick storbankerna att räkna med ett kraftigt ökat lånebehov för svenska staten i höstas.

Nu har man förändrat synen något. När Riksgälden presenterar sin prognos över statsupplåningen på onsdag, tror Swedbank, Nordea och SEB att den tidigare låneprognosen sänks, skriver Bloomberg.

Även Danske Bank ser en underliggande trend mot förbättrade statsfinanser efter att skatteintäkterna ökat i kölvattnet av den starka svenska ekonomin.

- Ovanpå det har regeringen genomfört åtgärder för att stävja invandringen vilket gör att kostnaderna förmodligen lär bli betydligt lägre än vi befarade för bara ett par månader sedan, säger Michael Grahn, analytiker på Danske Bank, till Bloomberg.

Osäkerheten kring de svenska statsfinanserna fortsätter däremot att vara stor, enligt Swedbank.

- Om integrationen av invandrare fortsätter att vara lika dålig som den varit historiskt finns det en risk för att de offentliga utgifterna ökar betydligt och att tillväxten bromsar in, säger Swedbank-analytikern Knut Hallberg tlll Bloomberg och fortsätter:

- De offentliga finanserna kan då hamna i en väldigt svår sits.

Ola Söderlind

Premiumnyheter

Aktuellt inom