Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Storbankerna satsar 100 miljoner

2008-06-24 12:04

Investeringen i den nya handelsplatsen Burgundy uppgår till 100 miljoner kronor, säger Tom Dinkelspiel vid presskonferensen. Men en av storbankerna är inte med.

- Vi vet inte exakt vad allting kommer kosta, säger Dinkelspiel och hänvisar till att upphandlingen av system inte är slutförd ännu.

- Vi är i slutprocessen för upphandling av system, säger Dinkelspiel.

Burgundy ägs till 10 procent vardera av de tio deltagande aktörerna. Det kan komma att förändras om andra aktörer kommer in som ägare, säger Dinkelspiel.

Av de fyra storbankerna är det bara Nordea som i nuläget inte är med i Burgundy. Nordea har blivit tillfrågade, enligt Dinkelspiel.

Fokus för Burgundy kommer till att börja med vara nordiska aktier, innefattande alla de som handlas på de nordiska börserna i dagsläget. Dinkelspiel tror att den fragmentering av börshandeln som pågår kommer leda till ökad omsättning.

- Vi har snarare haft volymantaganden än marknadsandelsantaganden, säger Dinkelspiel angående de kalkyler som konsortiet har gjort i nuläget.

Handelsplatsen Chi-X har tagit andelar mellan 10-15 procent på relativt kort tid Och Chi-X har inte lika stor uppbackning som Burgundy har, sade en av de i Burgundy deltagande aktörerna. En annan Burgundy-aktör sade att 10-15 procents handelsandel som golv är en förhoppning.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom