Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Storbedrägeri i OW Bunker drabbar amerikanska bolag

2014-11-14 11:33

Det danska oljehandelsbolaget OW Bunkers konskurs har drabbat tre ytterligare bolag. Den här gången i USA.

Den 5 november meddelade OW Bunker att de uppdagat att seniora befattningshavare inom det Singapore-baserade dotterbolaget Dynamic Oil Trading begått bedrägerier.

Den 10 november ansökte det danska bolaget om konkurs. Tre dagar senare meddelade det norska dotterbolaget Bergen Bunkers att de gått samma öde till mötes.

I dag skriver Wall Street Journal att även tre av oljehandelsbolagets amerikanska dotterbolag, OW Bunker Holding North America, OW Bunker North America och OW Bunker USA, ansökt om konkursskydd enligt Chapter 11.

De tre dotterbolagens sammanlagda tillgångar beräknas till mellan 10 miljoner och 50 miljoner dollar. Skulderna beräknas till mellan 50 miljoner och 100 miljoner dollar, enligt domstolsdokument som WSJ tagit del av.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom