Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stormen Dagmar guld för skogsbolag

2011-12-29 15:07

Deutsche Bank menar att stormvindarna kan leda till billigare massaved.

Julhelgens stormar i Sverige och Finland kan leda till lägre priser på massaved under 2012, vilket gynnar bolag som Stora Enso och UPM-Kymmene.

Det skriver Deutsche Bank i snabbkommentar.

”Om effekten av stormarna är så betydande som vi tror kan vedpriserna falla med omkring 15 procent”, skriver bankens analytiker.

Skadornas omfattning är ännu inte klar. Skogsstyrelsen konstaterar i ett pressmeddelande att skadorna är "stora", men noterar också att de är spridda över ett stort geografiskt område, vilket gör det svårt att bedöma hur stora mängder virke som skadats.

"Totalt sett rör det sig inte om lika stora mängder skadad skog som i stormarna Gudrun och Per i södra Sverige", säger Mårten Larsson på Skogsindustrierna.

Tidigare stormar i regionen har lett till betydande prisfall, i synnerhet i Sverige. Efter ovädret 2001 föll massavedspriset med 10 procent i Sverige, och efter Gudrun 2005 var prisfallet nära 20 procent, enligt Deutsche Bank.

Ett undantag är stormen Per, efter vilken priserna steg. Då rådde emellertid speciella förhållanden, med höjningar av de ryska virkestullarna och återhämtning efter 2005.

För Stora Enso skulle ett prisfall på 3-5 euro per kubikmeter innebära kostnadssänkningar med 100-170 miljoner euro. Samma kalkyl för UPM-Kymmene innebär sänkta kostnader med 50-80 miljoner euro och för M-Real 15-25 miljoner euro, enligt Deutsche Banks beräkningar.

Virkesmarknaden, i synnerhet i Finland, var dock svag redan före stormarna, påminner Mikael Jåfs, analyschef på Cheuvreux Nordic.

"Rent teoretiskt förbättras bolagens situation, men det finns många andra faktorer som är viktigare för börskursen", säger han och nämner som exempel att massamarknaden visar tecken på att bottna ut, samtidigt som den allt starkare dollarn gynnar bolagen.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom