Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stort överskott väntas i statens budget

2017-10-25 10:48
Foto: Göran Billeson / IBL Bildbyrå

Riksgälden spår att statens betalningar kommer att visa ett överskott på 28 miljarder kronor 2017 och ett överskott på 47 miljarder kronor för 2018. För 2019 spås ett överskott på 55 miljarder kronor.

Det skriver Riksgäldskontoret i ett pressmeddelande på onsdagen.

I sin senaste prognos i juni räknade Riksgälden med att statens betalningar skulle visa ett underskott på 17 miljarder kronor under 2017 och ett överskott på 124 miljarder kronor 2018.

I juni-prognosen gjordes antagandet att valutaupplåningen för Riksbankens räkning skulle upphöra, vilket då beräknades sänka lånebehovet 2018 med cirka 105 miljarder kronor. Efter regeringens besked om att Riksbankskommittén skulle utreda Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning meddelade dock Riksgälden, den 8 september, att antagandet i juni-prognosen inte längre är aktuellt.

Riksgälden konstaterar att de starka statsfinanserna leder till att upplåningen i statsobligationer och realobligationer minskar. Emissionsvolymerna i statsobligationer sänks till 2 miljarder kronor per auktion (tidigare 2,5) och volymen realobligationer sänks till 500 miljoner kronor per auktion (tidigare 750).

"Det höga utnyttjandet av marknadsvårdande repor leder till stora överskott i likviditetsförvaltningen. För att hantera det sänks emissionsvolymerna även i statsskuldväxlar. Från och med januari 2018 blir emissionsvolymen i statsskuldsväxlar 5 miljarder kronor per auktion och dessutom reduceras antalet auktioner i växlar till hälften", skriver Riksgälden.

Emissionsvolymen i nominella statsobligationer uppgår till 51 miljarder kronor 2017, 40 miljarder kronor 2018 och 40 miljarder kronor 2019. I juni antogs 52 miljarder 2017 och 50 miljarder 2018.

Upplåningen i statsskuldväxlar beräknas bli 88 miljarder 2017, 20 miljarder 2018 och 20 miljarder 2019 (110 miljarder 2017 och 60 miljarder 2018 i juniprognosen).

Upplåningen i realobligationer beräknas bli 12 miljarder 2017, 9 miljarder 2018 och 9 miljarder 2019 (13 miljarder kronor såväl 2017 som 2018 i juniprognosen).

Upplåningen i obligationer i utländsk valuta beräknas uppgå till 65 miljarder 2017, 102 miljarder 2018 och 63 miljarder 2019, inklusive vidareutlåning till Riksbanken (68 respektive 17 miljarder 2017 och 2018 i juni).

Prognosen baseras på att tillväxten i BNP blir 2,7 procent i år, 2,5 procent nästa år och 1,7 procent 2019. I juni var BNP-prognoserna 2,3 procent i år och 2,1 nästa år.

Statsskulden beräknas uppgå till 1.301 miljarder kronor i slutet av 2017, 1.249 miljarder kronor 2018 och 1.192 miljarder kronor 2019. Det motsvarar 28, 26 respektive 24 procent av BNP.

Riksgälden bedömer att sysselsättningen ökar 2,3, procent 2017, 1,2 procent 2018 och 0,6 procent 2019 (+2,1 respektive +0,8 procent för 2017-2018). Arbetskraften väntas samtidigt växa med 1,9 procent 2017, 1,3 procent 2018 och 0,8 procent 2019 (+1,6 respektive +0,8), och arbetslösheten väntas bli 6,6 procent 2017, 6,7 procent 2018 och 6,8 procent 2019 (6,5 och 6,5).

Statens räntebetalningar beräknas bli 12 miljarder kronor i år (12), 11 miljarder kronor 2018 (11) och 21 miljarder kronor 2019.

Den svenska ekonomin går fortsatt starkt och sysselsättningen ökar snabbt. Detta är en viktig anledning till att skatteinkomsterna ökar och att budgetsaldot 2017 stärks, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden konstaterar också att budgetpropositionen innehåller ett antal reformer som skulle försvaga budgetsaldot, men det motverkas av ökade skatteinkomster till följd av den starka ekonomiska tillväxten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom