Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Storytels konkurrenter väntar sig högre tillväxt

2018-04-19 14:17
Storytels vd Jonas Tellander. Foto: Storytel

Aktietorgslistade Storytel växer snabbt på ljudboksmarknaden. I skuggan av marknadsledaren Storytel växer det nu fram mindre aktörer som Bookbeat och Nextory på den svenska marknaden.

Dessa räds inte konkurrensen och Bookbeat räknar med tvåsiffrig tillväxt i Sverige för de kommande fem åren. Lönsamheten är alltjämt skral, men både Bookbeat och Nextory är övertygade om att så småningom gå med vinst även om ingen av de båda specificerar när detta kommer att ske.

Nyhetsbyrån Direkt har varit i kontakt med Niclas Sandin på Bookbeat som ingår i Bonnier Books och Shadi Bitar, grundare av Nextory tillsammans med Ninos Malki. Nextory ägs av Industrifonden, LK Finans och Acacia Finans.

Varför växer ljudboken?

"De flesta människor bär med sig sin smartphone och det gör det möjligt att alltid ha berättelser tillgängliga bara en knapptryckning bort, den låga tröskeln tvingar inte användaren till nya köpbeslut vilket gör det lättare att skapa en vana" säger Niclas Sandin vd på Bookbeat.

Även Shadi Bitar på Nextory är inne på samma spår: "Det har blivit allt vanligare att vilja ha saker på en gång, det gynnar oss. Många lever med sin mobil i handen och förväntar sig att allt, inklusive litteratur, ska finnas i den".

Hur ser tillväxten ut på den svenska marknaden?

"Sverige är det land som är mest ljudboksmoget, bokförlagen var tidiga med att lansera ljudboken. Under 2017 ökade försäljningen av ljudboken med cirka 50 procent och e-boken med cirka 100 procent" säger Shadi Bitar.

Niclas Sandin på Bookbeat är optimistisk kring tillväxten framöver:

"Den svenska marknaden börjar bli mer mogen men tillväxten är fortsatt hög för att vara en så pass traditionell verksamhet. De kommande fem åren räknar vi med minst tvåsiffrig tillväxt för ljudböcker i Sverige".

Hur ser ni på Storytel som är dominerade aktör i Sverige?

"När vi lanserade oss i Sverige så var vi övertygade om att det fanns utrymme för fler spelare. Den totala tillväxten har också blivit högre, fler aktörer skapar en ökad kännedom och högre tillväxt" säger Niclas Sandin på Bookbeat.

Shadi Bitar ser inte heller Storytel som en direkt konkurrent:

"Det är få branscher som har så få aktörer som ljudboksmarknaden och jag ser det som en fördel att vi är tre tydliga aktörer när marknaden växer så mycket som den gör."

Hur har den svenska marknaden utvecklat sig?

"För bara två år sedan stod Storytel för 100 procent av den svenska marknaden och nu har deras andel minskat ned mot 80 procent. Den lär gå ner ytterligare under 2018 när fler aktörer växer" säger Niclas Sandin.

Enligt Shadi Bitar är Sverige det land som är mest ljudboksmoget då bokförlagen var tidiga med att lansera ljudboken. Den höga relativt höga mognadsgraden skulle därmed kunna utgöra en fingervisning hur övriga marknader kan komma att se ut och utvecklas.

Hur ser det ut på övriga marknader nu?

"Det ser väldigt annorlunda ut. I USA utgör e-böcker 70 procent av all såld vuxen allmänlitteratur på nätet. Vissa länder har ingen ljudboksmarknad. Men på de marknader som har en bred ljudboksutgivning förekommer tillväxt" säger Shadi Bitar.

Niclas Sandin påpekar att ljudboken fortfarande utgör en liten andel av den totala bokmarknaden, och att cd-skivan fortsatt står för en stor del av konsumtionen.

"I framtiden kommer ljudboken vara huvudformaten i bokbranschen och all konsumtion av denna kommer att bli digital", säger Niclas Sandin.

Hur ser tillväxten ut på de stora marknaderna?

Niclas Sandin säger sig se minst tvåsiffrig tillväxt på stora marknader som USA, Storbritannien och Tyskland men att den sällan överstiger 30 procent.

"Så fort omogna marknader kommit igång mer ser vi att deras tillväxt kan öka och förlängas det kommande decenniet", resonerar han vidare.

Vilka marknader vill ni växa på?

"På kort sikt ser vi potential i Finland. Den marknaden visade en tillväxt på över 180 procent förra året. På lite längre sikt ser vi mest potential på den tyska marknaden. Där finns en befintlig ljudboksmarknad som omsätter miljarder men där den fysiska cd:n fortfarande står för majoriteten av intäkterna" säger Niclas Sandin.

Vilken typ av hot ser ni?

"Den största utmaningen för oss, är skärmtiden, Youtube, Netflix och spelandet med dataspel" säger Shadi Bitar.

"Tonåringar spenderar upp till åtta timmar per dag framför skärmen, vi ser det som vår uppgift är att öka andelen läsande. Skärmtid behöver inte vara något negativt. Det som är viktigt är vad man gör framför skärmen. Det är främst det som vi ser som konkurrenter", fortsätter Shadi Bitar.

Niclas Sandin säger att stora aktörer nog kommer försöka etablera sig i Sverige.

"Men det handlar inte bara om att trycka på en knapp för att nå framgång oavsett din storlek" fortsätter han.

Kommer Amazon till Sverige?

"Förmodligen kommer de även komma ut i Sverige tids nog, när de checkat av de större marknaderna. Här har de dock inte samma möjligheter att påverka riktningen när det finns konkurrens samtidigt som en storskalig investering inte har samma uppsida sett till befolkningsunderlaget. Till skillnad från musik och bild är ljudbokskonsumtionen i huvudsak på det lokala språket vilket gör det svårare att snabbt skala produkten när det alltid krävs nya lokala avtal" säger Niclas Sandin.

Vad händer i era bolag nu?

"Just nu ligger huvudfokus på att växa mer än marknaden och därmed plocka marknadsandelar, vi ska bygga något som ska leda till utveckling i decennier framåt" säger Niclas Sandin.

"Det är främst utveckling av tjänsten, förbättrad läsupplevelse, men även marknadsföring i digitala kanaler som har störst prioritet, det är viktig att få ut vårt budskap om digitalt läsande i ljudboken" säger Shadi Bitar.

Hur ser ni på lönsamheten, ni gör förluster nu?

"På lång sikt ska vi skapa en hållbar affär för verksamheten på de marknaderna vi år på. Vi räknar med nuvarande utveckling att nå dit inom några år", säger Niclas Sandin på Bookbeat.

Shadi Bitar på Nextory uppger att bolaget är i en investeringsfas för att stödja den snabba tillväxten, både internationellt och i Sverige:

"Vi har tagit in kapital på drygt 50 miljoner kronor som vi är övertygade om ska ta oss till lönsamhet".

 

Fakta Storytel:

* Noterat på Aktietorget med ett börsvärde på ca 5 miljarder kronor.

* Hade 553.000 abonnenter under 2017 på streamingtjänster. Målsättning nå 800.000 abonnenter i slutet av 2018.

* Streamingintäkterna uppgick till 730 miljoner kronor under 2017. En ökning med 48 procent jämfört med 2016. Målet är att växa med 40 procent inom streaming under 2018.

* Totalt hade Storytel intäkter på 1,2sst miljarder kronor under 2017 och gjorde samtidigt en förlust på 67 miljoner kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom