Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Styrelsen tar strid med FI

2008-11-28 16:06

Carnegies styrelse kräver att Länsrätten river upp Finansinspektionens beslut att stoppa verksamheten.

Carnegies styrelse har legat relativt lågt sedan Finansinspektionens beslut att dra in tillståndet för verksamheten meddelades den 10 november.

Men med bara några få dagar kvar innan möjligheten att överklaga går ut, väljer styrelsen nu att göra just detta.

"Styrelsen i D. Carnegie & Co AB har idag lämnat in ett överklagande till länsrätten och samtidigt begärt anstånd med att inkomma med en komplettering av överklagandet till den 29 december 2008."

"Arbetet med att sammanställa de omständigheter som åberopas till stöd för överklagandet är - mot bakgrund av Finansinspektionens omfattande, komplexa samt delvis oklara beslut - tidskrävande", fortsätter styrelsen i ett pressmeddelande.

Carnegies styrelse har tidigare också krävt att Riksgälden ska motivera på vilka grunder som panten i Carnegies dotterbolag löstes in och banken förstatligades.

Styrelsens beslut att överklaga sätter käppar i hjulet för Riksgälden som aviserat en snabb försäljning av Carnegies verksamheter. Innan de juridiska prövningarna är avslutade lär en köpare bli svår att hitta.

På fredagen kallade Carnegie också till en extra bolagsstämma den 19 december. På stämman ska bland annat frågan om att tillsätta en särskild granskningsman behandlas.

Per Agerman

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom