Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sur ordersiffra för svensk industri

2014-06-04 08:39

Orderingången till den svenska industrin sjönk med 1,3 procent i april jämfört med närmast föregående månad i säsongsrensade tal. I årstakt var orderingången ned med 1,0 procent i kalenderkorrigerade tal. Det uppger SCB.

Bland industrins delbranscher var det stål- och metallverk som redovisade störst nedgång medan industrin för petroleumprodukter hade störst uppgång, enligt myndighetens siffror.

Under den senaste tremånadersperioden, februari-april, minskade den totala industrins orderingång med 2,2 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod i säsongsrensade tal.

På hemmamarknaden var månadsutvecklingen en uppgång på 3,8 procent medan exportmarknaden minskade med 4,5 procent.

"Uppgifterna för april är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i mars jämfört med februari reviderats ned med 0,5 procentenheter till en uppgång på 0,6 procent.

Förändringen av orderingång i mars 2014 jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,3 procentenheter till en nedgång på 11,5 procent", meddelar SCB.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom