Svag brittisk tillväxt

2016-01-12 15:23 Affärsvärlden SIX

Storbritanniens BNP bedöms ha vuxit med 0,6 procent under oktober-december jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september).

Det uppger det statliga brittiska konjunkturinstitutet National Institute of Economic and Social Research (NIESR), enligt Reuters.

Under tremånadersperioden september-november steg BNP med oreviderade 0,6 procent. Tillväxten för det tredje kvartalet 2015 revideras till +0,4 procent (tidigare +0,5 procent) vilket tangerar den lägsta tillväxttakten sedan 2012.

Under helåret 2015 uppgick BNP-tillväxten till +2,2 procent, vilket kan jämföras med en tillväxt på +2,9 procent i 2014. Enligt NIESR:s senaste konjunkturprognos, från den 4:e november, förväntades BNP växa med 2,4 procent under 2015 och med 2,3 procent 2016.

"Nedgången i ekonomin föregående år var till stor del hänförlig till en skarp korrigering i tillväxten i byggsektorn och offentliga investeringar, som intensifierades av en svagare nettohandel", skriver konjunkturinstitutet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom