Svag jobbsiffra sänker kronkursen

2016-01-28 16:03 Affärsvärlden SIX

Kronan försvagades under torsdagen sedan svag svensk statistik sänkt sentimentet för valutan. På obligationsmarknaden sjönk de svenska räntorna i linje med de tyska i spåren av gårdagens duvaktiga penningpolitiska besked från USA:s centralbank. Under eftermiddagen höjdes dock riskaptiten och räntorna något sedan oljepriset återhämtat sig.

Dollarn tappade relativt euron efter Fed-beskedet. Euroområdets data över konjunkturbarometer och affärsklimatindex var svagare än väntat, men fick inga tydliga effekter på marknaderna.

Den svenska statistiken över detaljhandel och arbetslöshet överraskade på nedsidan medan handelsbalansen var en ljuspunkt.

Arbetslösheten var enligt SCB:s undersökning 6,7 procent i december, vilket var mer än analytikernas förväntan om 6,3 procent enligt SIX News enkät. Nordea pekar på att sysselsättningen var som väntat samtidigt som utbudet av arbetskraften steg mer än väntat, vilket förklarar det högre utfallet.

"Uppgången i arbetslösheten är i huvudsak statistiskt brus. indikatorerna är fortsatt fördelaktiga och mycket antyder att arbetsmarknaden kommer fortsätta att förbättras under det första halvåret 2016." Det skrev Nordeas analyschef Torbjörn Isaksson.

Även Swedbank pekar på att arbetslösheten steg med anledning av det ökade arbetskraftsutbudet och att den underliggande styrkan i arbetsmarknaden i huvudsak är intakt.

"Den underliggande trenden på arbetsmarknadsutvecklingen är fortsatt stark men styrkan ser ut att ha tappat viss kraft i december", kommenterade Swedbanks analytiker Knut Hallberg.

Den svenska detaljhandeln steg med 3,4 procent på årsbasis under december, vilket var under förväntan om +5,1 procent enligt SIX News.

"Årstakten för decemberförsäljningen, som inkluderar den viktiga julhandeln, får ändå ses som hyfsad och trenden är fortsatt robust", resonerade Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

SEB-ekonomen Olle Holmgren noterade att det nedslående decemberutfallet kom efter "två-tre månader med väldigt starka utfall."

"Förtroendeindikatorn för detaljhandeln är kvar vid historiskt höga nivåer i januari", skrev Holmgren, som därmed förväntar sig att det svagare utfallet i december var temporärt.

Orderingången i USA på varaktiga varor överraskade negativt genom att sjunka med 5,1 procent i december jämfört med november. Marknaden hade bara räknat med en nedgång på 0,6 procent.

"Även om rapporten var svagare än förväntat över hela brädet så utgör den bara ytterligare bekräftelse på nedgången i den amerikanska industrisektorn", kommenterar Barclays Capital.

Från andra sidan Atlanten meddelades även att avtalade köp av befintliga hus i USA steg med 0,1 procent i december jämfört med november, vilket var något svagare än väntat. Veckosiffrorna över antalet nya arbetssökande och konsumentförtroendet rörde sig dock i positiv riktning.

Kinas centralbank PBOC tillförde under dagen likviditet om 340 miljarder yuan till banksystemet, och veckans nettotillförsel uppgick till därmed till 590 miljarder yuan. Det är den största tillförseln för en enskild vecka sedan februari 2013.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom