Svag rapport från Trention – ökar förlusten

2016-11-29 08:50 Direkt Affärsvärlden

Energi- och miljöteknikkoncernen Trention redovisar ett resultat efter skatt på -81,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (-6,1). Resultatet per aktie uppgick till -21:58 kronor (-1:61).

Inklusive avvecklad och avyttrad verksamhet var resultatet efter skatt -95 miljoner kronor (-22).

Nettoomsättningen uppgick till 3,1 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -81,8 miljoner kronor (-3,5).

Trention meddelar även att de har utsett William Heigard till ny vd för bolaget.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom