Svaga rörelser på valutamarknaden

2016-02-16 15:46 Affärsvärlden SIX

Tisdagen bjöd på böljande marknadsrörelser och en riskaptit som delvis avtog under dagen efter bland annat vissa svaga USA-siffror. Positiva faktorer var en åtminstone tillfällig oljeprisuppgång samt siffror som visade på högre nyutlåning i Kina än väntat.

Överenskommelsen mellan ett antal oljeproducenter var emellertid inte riktigt lika produktionsbegränsande som förväntat, vilket fick oljeprisåterhämtningen att komma av sig allt mer under dagen. Det dämpade optimismen även på andra finansiella marknader.

Bland valutorna slutade kronan dagen med små förändringar. Dollarn gjorde likaså, även om den amerikanska valutan periodvis försvagades i en rekyl efter gårdagens förstärkning.

Från andra sidan Atlanten inkom det amerikanska husmarknadsindexet NAHB på en svagare nivå än väntat. En annan negativ överraskning var att New Yorks tillverkningsindex återhämtade sig mindre än vad marknaden hade hoppats på i februari.

Fed-ledamoten Patrick Harker höll ett duvaktigt tal där han argumenterade för att det kan vara klokt att avvakta med styrräntehöjningar tills inflationen stiger.

Vidare har tyska finansekonomer blivit mindre optimistiska om framtiden enligt ZEW-indexet som sjönk för andra månaden i rad, i ungefär samma utsträckning som förväntat. Index över den nuvarande situationen försämrades samtidigt mer än befarat.

"En hägrande inbromsning i världsekonomin och de osäkra konsekvenserna av sjunkande oljepris pressar ZEW-indikatorn", säger Sascha Steffen som är chef för finansforskningsavdelningen vid ZEW.

Den norska kronan uppvisade begränsade förändringar efter ett norskt BNP-utfall som var ungefär i linje med marknadens förväntningar. Utfallet för det tredje kvartalet reviderades dock ned, noterar banken DNB.

Pundet försvagades tillfälligt av att den brittiska KPI-inflationstakten inte steg lika mycket som förväntat i januari. Kärn-inflationen tog samtidigt ett större steg tillbaka än förväntat.

Danske Bank bedömer att inflationen kommer att förbli dämpad under 2016 med anledning av tidigare pundförstärkningar och låga råvarupriser. Centralbanken har varit tydlig med att det inte är bråttom att höja styrräntan, noterar Danske.

Den japanska yenen återhämtade sig något mot dollarn efter gårdagens relativt stora försvagning. Regeringsrådgivaren Koichi Hamada uppgav i en tidningsintervju att finansdepartementet bör intervenera på valutamarknaden för att minska yenens volatilitet.

Japans finansminister Taro Aso sade i dag att han inte överväger några ytterligare finanspolitiska stimulansåtgärder. Samtidigt tonade han ned den ekonomiska svagheten som har visat sig under de senaste månaderna.

Kina kommer att vidta resoluta åtgärder om den ekonomiska tillväxten ser ut att hamna utanför ett rimligt intervall, uppgav premiärminister Li Keqiang vid det första regeringssammanträdet efter det kinesiska nyårsfirandet.

"Det finns fortfarande många verktyg i verktygslådan. Dock kommer Kina inte använda dem utan förberedelser. Alla departement måste förbereda beredskapsplaner för att hantera svårigheterna", sade premiärministern. Enligt källor uppges Kina överväga att sänka minimikraven avseende täckningsgraden för dåliga lån.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom