Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svaga siffror för svensk industri

2017-06-07 09:39
Foto: All over press

Såväl industriproduktionen som industrins totala orderingång sjönk i april.

Industriproduktionen sjönk 2,4 procent i april jämfört med mars, enligt säsongsrensad statistik från SCB.

Jämfört med samma månad föregående år steg industriproduktionen 0,8 procent, kalenderkorrigerat.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytiker att produktionen skulle ha stigit 0,8 procent i april jämfört med månaden före och stigit 4,6 procent jämfört med motsvarande månad 2016.

I mars var industriproduktionen oförändrad jämfört med februari (+0,3%) och steg med reviderade 3,6 procent från samma månad föregående år (+3,8%).

Den svenska industrins totala orderingång, säsongsrensat i volym, sjönk 4,0 procent i april, jämfört med mars, enligt SCB.

Orderingången från hemmamarknaden sjönk 3,5 procent medan exportorderingången sjönk 4,6 procent.

Jämfört med samma månad föregående år ökade den totala orderingången med 4,4 procent, kalenderkorrigerat. Hemmamarknaden steg 8,5 procent och exportorderingången steg 1,0 procent.

I mars var orderingången oförändrad jämfört med månaden före (+2,3%) och steg med reviderade 10,3 procent jämfört med samma månad 2016 (+13,4%).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom