Svaga siffror för tjänstesektorn

2016-03-03 07:32 Affärsvärlden SIX
Foto: Janerik Henriksson / TT

Det svenska inköpschefsindexet (PMI) för tjänstesektorn sjönk till säsongsrensade 55,8 i februari, jämfört med oreviderade 59,3 i januari, enligt Swedbanks och Silfs sammanställning.

Enligt SIX News analytikerenkät förväntades inköpschefsindex hamna på 57,8. Intervallet i förväntningarna sträckte sig mellan 57,0 och 58,5 med en median på 58,0.

Nedgången drevs av lägre tillväxttakter för orderingång och affärsvolym samtidigt som sysselsättningen var neutral för index.

Delindex för orderingång minskade från 63,2 i januari till 56,7 i februari, vilket bidrog negativt med 2,3 indexenheter till tjänste-PMI. Samtidigt föll index för orderstockarna med 4,2 enheter till 50,1 för februari.

"Delindex för affärsvolym föll till 56,4 i februari från 62,2 i januari. Ett tremånaders glidande medelvärde, som under en tid pendlat kring 60-nivån, signalerar att affärsvolymen är inne i en stark fas. Detta rimmar väl med ljusa affärsplaner och fortsatt stigande sysselsättning", skriver Swedbank.

Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar medan ett tal under 50 ger signaler om tillbakagång.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom