Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svagare euro trots stärkt sentiment

2018-01-08 16:40
Foto: Nick Wright/REX/IBL

Europaräntorna sjönk på måndagen, medan USA-räntorna gick sidledes. Börserna var överlag upp medan euron tappade 0,5 procent till 1:1960 mot dollarn.

Tyska räntor var 2 punkter ned medan periferin sjönk något mer. Det väntar rikligt med emissioner av statsobligationer i euroområdet i starten på det nya året, vilket kan prägla obligationshandeln kommande veckan.

"Vi tror inte att dessa (nya emissioner) kommer att vara särskilt utmanande för marknaden att absorbera givet kontantinflödet från tyska och nederländska förfall. Det svagare inflationsutfallet i fredags bidrar till vår övertygelse", sade Antoine Bouvet på Mizuho till Reuters.

Tyska data på måndagen visade att industrins orderingång sjönk 0,4 procent i november jämfört med föregående månad, och steg 8,7 procent i årstakt. Väntat var +0,5 procent under månaden.

Commerzbank noterade att exklusive den notoriskt volatila komponenten "big ticket orders" så visade orderingången en uppgång med 1,8 procent under månaden.

"Detta innebär att trenden i inkommande order fortsätter att visa en klar uppåtgående trend, vilket indikerar att industriproduktionen kommer att öka kommande månader", skrev Commerzbank.

Stigande IFO-index, fortsatt expansiv penningpolitik och bra globalt momentum talar för en robust tysk tillväxt på 2,5 procent i år, enligt Commerzbank.

EMU:s konjunkturbarometer steg till 116,0 i december från 114,6 föregående månad, den högsta nivån sedan oktober 2000 och över väntade 114,8.

EU-kommissionen konstaterade att det mer optimistiska sentimentet var brett baserat och framförallt lyftes av ökat förtroende i tjänste-, detaljhandels- och byggsektorerna.

Detaljhandeln steg 2,8 procent i årstakt i november, mer än väntade 2,2 procent, enligt Eurostat. Dessutom visade tyska Sentix-indexet över investerarförtroendet för euroområdet en uppgång till 32,9 från 31,1 föregående månad.

Capital Economics noterade att trots tecken på en stark tillväxt i euroområdet så föll konsumenternas inflationsförväntningar till fyramånaderslägsta, och pekar mot en kärninflation på bara lite över 1 procent.

"Så medan dagens data indikerar att det finns en uppåtrisk för vår prognos (redan över konsensus) på en tillväxt i euroområdet på 2,3 procent i år, så tvivlar vi på att det kommer att få ECB att ändra sin duvaktiga hållning", skrev Capital Economics.

ECB-rådsledamoten Jens Weidmann upprepade i helgen i El Mundo att han ser det som berättigat att ECB sätter ett klart slutdatum för QE-programmet.

Prisutvecklingen talar för en återgång i inflationen till en lämplig nivå för att upprätthålla prisstabilitet, och penningpolitiken kommer, även efter att nettoköpen har upphört, fortsatt att vara mycket expansiv.

Jens Weidmann är tillsammans med Sabine Lautenschläger en känd hök i direktionen, men de har även fått viss uppslutning från andra ledamöter som Benoit Coeure och Yves Mersch på senare tid, vilket tillsammans med starka eurodata väckt frågan om ECB kan vara redo tidigarelägga ett QE-avslut.

"Utsikterna för Fed har redan prisats in på marknaderna så osäkerheten ligger runt ECB:s policyhållning även om den låga inflationen och den starka euron säkert kommer att vara oroande för de policyansvariga", sade Kenneth Broux på Societe Generale till Reuters.

USA-räntorna visade små nettoförändringar på måndagen, med den tioåriga statsobligationen upp 2 punkter till 2,48 procent jämfört med före fredagens jobbrapport.

Denna var svagare än väntat vad gäller antalet nya jobb, medan arbetslöshetsnivå och timlöneökningar kom in i linje med prognos.

Dollarn har stärkts mot euron men tappat lite mot yenen. Dollarindex är upp 0,4 procent från jobbrapporten.

"Oavsett vad man har för medel- eller långsiktig syn, så varnar de tekniska indikatorerna för att avsäljningen (i dollarn) gått långt och är i behov av en konsolidering, och kanske till och med korrektion", sade Marc Chandler på Brown Brothers Harriman till Financial Times.

Fed-chefen i San Francisco, John Williams, sade i en intervju med Reuters att Federal Reserve bör höja räntan tre gånger i år givet en stark ekonomi som kommer få ytterligare skjuts av skattesänkningarna. Fed-chefen i Cleveland, Loretta Mester, sade å sin sida att hon tror på fyra höjningar i år.

Båda är röstande i FOMC under 2018.

Pundet tappade något till 1:3550 mot dollarn under måndagen. Premiärminister Theresa May genomförde en regeringsombildning, där David Lidington ersätter Damian Green som ansvarig för det interna regeringsarbetet. Finansminister Philip Hammond och brexitminister David Davis blir kvar.

Svenska räntor sjönk svagt medan kronan tappade 7 öre till 8:21 mot dollarn och 2 öre till 9:83 mot euron under måndagen. Fokus för svensk del ligger främst på Riksbanksprotokollet på onsdagen och december-KPI på fredagen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom