Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svagaste läget i Stockholm på fem år

2018-05-16 12:28
Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Efter en tid av stark konjunktur vänder ekonomin i Stockholm ned under det första kvartalet 2018, till det svagaste läget på fem år. En viktig förklaring är påtagligt svagare tillväxt i databranschen.

Det visar Stockholmsbarometern från Stockholms Handelskammare, enligt ett pressmeddelande.

"Sett till detta kvartal är vi inte längre i högkonjunktur. Tillväxten är nu den svagaste på fem år och på bara sex månader har Stockholms databransch gått från en formtopp till ett konjunkturläge som är svagare än normalt. Jag befarar att försvagningen delvis beror på den rekordhöga kompetensbristen", säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

Stockholmsbarometern försvagas med drygt fyra enheter till strax över 99, vilket betyder att konjunkturen i Stockholm befinner sig på den lägsta nivån sedan 2013. En barometer på 99-101 indikerar att läget är ungefär normalt.

"När Stockholm växlar ned så kan det drabba hela Sveriges ekonomi. Politikerna måste nu leverera svar på hur man ska hantera de flaskhalsar som skadar tillväxten", säger Andreas Hatzigeorgiou.

Det handlar dels om att kompetensbristen måste lösas genom att ge företagen bättre förutsättningar att rekrytera global talang, men också insatser för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. En förutsättning för att lyckas är enligt Andreas Hatzigeorgiou att bostadsmarknaden och infrastrukturen förbättras.

Stockholmsbarometern är en regional nedbrytning av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och tas fram i samarbete med Konjunkturinstitutet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom