Svagt inköpschefsindex från USA

2016-02-03 14:59 Affärsvärlden SIX

Markits inköpschefsindex för tjänstesektorn i USA uppgick till definitiva 53,2 i januari. Det kan jämföras med den preliminära nivån på 53,7, vilken även var marknadens förväntan. Den definitiva nivån månaden innan låg på 54,3.

Januari månads utfall är det svagaste sedan i slutet av 2013, och ligger under det historiska genomsnittliga utfallet sedan mätningarnas start 2009.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.

"Uppgången i USA har förlorat betydande momentum under de senaste två månaderna, och trenden i aktiviteten har sjunkit till den värsta på över tre år", kommenterar Markits chefsekonom Chris Williamson.

"En trögare aktivitet i tillverkningssektorn kombinerat med en dämpad tillväxt i tillverkningssektorn betyder att expansionen i januari var den svagaste sedan oktober 2012, med undantag för oktober 2013 som påverkades av nedstängningen av statsapparaten", fortsätter chefsekonomen.

"Försämrade finansmarknadsförhållanden, osäkerhet om den globala tillväxten och det kommande valet tar alla ut sin rätt, för att inte tala om den starka dollarn, vilken inte endast slår mot tillverkningen men också mot tjänstesektorn genom minskad turism och resande", säger Chris Williamson.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom