Svarta siffror för Capio

2016-02-12 12:35 Affärsvärlden SIX

Vårdbolaget Capio redovisar ett resultat efter finansiella poster på 153 miljoner kronor (-101) för det fjärde kvartalet 2015.

Justerat rörelseresultat, ebitda, uppgick till 285 miljoner (293) och justerat ebita-resultat blev 179 miljoner kronor (181).

Rörelseresultatet blev 179 miljoner (181).

Nettoresultatet uppgick till 123 miljoner kronor (-82) eller 0,88 kronor per aktie efter full utspädning (-0,65).

Nettoomsättningen var 3.512 miljoner (3.452).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 kronor per aktie för 2015 (0,00).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet