Svensk BNP-tillväxt bromsar in

2016-11-29 10:40 Direkt Affärsvärlden
Magdalena Andersson (S), Sveriges finansminister. Foto: All over press

Sveriges BNP steg 0,5 procent under tredje kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2015 steg BNP 2,8 procent. Det visar SCB:s nationalräkenskaper.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och stigit 2,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion steg 0,4 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal.

BNP för det andra kvartalet 2015 steg med reviderade 0,6 procent från föregående kvartal (+0,5) och steg med reviderade 3,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (+3,4).

Offentlig konsumtion var oförändrad jämfört med andra kvartalet. Lagerinvesteringarna hade ingen påverkan på BNP-utvecklingen och fasta bruttoinvesteringar var oförändrade.

Exporten ökade 1,3 procent, medan importen ökade 0,6 procent. Exportnettot bidrog med 0,3 procentenheter till BNP-tillväxten.

Produktionen i näringslivet steg med 0,5 procent jämfört med andra kvartalet. Varuproducerande branscher ökade 0,2 procent, medan tjänsteproducerande ökade 0,7 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,3 procent och det var första gången sedan tredje kvartalet 2009 som antalet sysselsatta minskade.

Antalet arbetade timmar minskade 0,1 procent, i näringslivet minskade timmarna 0,2 procent medan de ökade 0,3 procent i offentliga myndigheter.

Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade 0,8 procent jämfört med andra kvartalet.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom