Svensk detaljhandel stiger

2016-02-26 08:44 Affärsvärlden SIX
Foto: Annika af Klercker / SvD /TT

Den svenska detaljhandeln steg med 4,0 procent på årsbasis i januari i fasta kalenderkorrigerade priser, enligt statistik från SCB och HUI Research.

Enligt SIX News analytikerenkät väntades en uppgång på 3,8 procent. Spannet i förväntningarna sträckte sig mellan +3,1 och +4,3 procent med en median på +4,0 procent.

I månadstakt var detaljhandeln +0,7 procent. Analytikerna hade räknat med +1,2 procent (spann +0,6 till +1,6 procent).

Föregående månad låg ökningstakten på reviderade +4,0 procent i årstakt (preliminärt +3,4 procent).

Dagligvaruhandeln ökade med 1,9 procent i fasta kalenderkorrigerade priser medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,6 procent.

Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent i årstakt i löpande priser i januari medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,4 procent.

Mätt i löpande priser ökade omsättningen för detaljhandeln med 3,0 procent mellan januari 2016 och motsvarande månad året innan.

"Januari är tillsammans med februari detaljhandelns försäljningsmässigt svagaste månader. Januariförsäljningen ligger drygt 1,3 procentenheter lägre än årsgenomsnittet. I år fick dock detaljhandeln god draghjälp av att snön och kylan gjorde säsongspremiär i januari i stora delar av landet och drev på försäljningen", kommenterar HUI Research.

"Hushållens konsumtionsutrymme är fortsatt gynnsamt. Den låga räntan, den låga inflationen och en god arbetsmarknad gör att detaljhandeln förväntas vara en fortsatt stark tillväxtmotor i den svenska ekonomin. Detaljhandeln har uppvisat tillväxt varje år sedan1997 och för 2016 är prognosen att tillväxten fortsätter starkt, men att den inte riktigt når upp i 2015 års nivå. Detta på grund av hämmande faktorer som högre skatter och mer strikta amorteringskrav. HUI:s prognos för helåret 2016 ligger på 4,0 procent för den totala detaljhandeln", fortsätter HUI Research.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom