Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svensk tillväxt över förväntan

2018-07-30 10:52
Foto: Anders Good / IBL bildbyrå

Sveriges BNP steg med bättre än väntade 3,3 procent i andra kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. Kronkursen stärks.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades  Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ha stigit ha stigit 2,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Jämfört med det föregående första kvartalet i år var ökningen 1,0 procent under andra kvartalet, framgår det av SCB:s snabbräkning av nationalräkenskaper för det andra kvartalet. Här väntades 0,4 procents ökning, enligt SME Direkt.

Även under första kvartalet steg BNP med 3,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år, samt med 0,7 procent jämfört med det närmast föregående fjärde kvartalet 2017. Dessa uppgifter revideras inte i samband med snabbräkningen av BNP för andra kvartalet.

KRONAN STÄRKTES MEN VISSA FRÅGETECKEN KRING UTFALLET ENLIGT ANALYTIKER

Efter beskedet stärktes kronan med 7 öre mot dollarn till 8:77 och 6 öre mot euron till 10:24.

Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson skrev i en kommentar att det finns vissa frågetecken kring utfallet.

Den huvudsakliga överraskningen mot Nordeas prognos var lager, som bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-tillväxten i årstakt, jämfört med Nordeas prognos om 0,0 procent.

"Alla viktiga komponenter som hushållens konsumtion, fasta bruttoinvesteringar och export kom in som väntat eller svagare än prognos. Därför är sammansättningen av BNP-tillväxten mindre imponerande än huvudsiffran antyder", skrev han.

Johan Löf på Handelsbanken skrev att hushållens konsumtion överraskade.

"Vi hade sett ökningen i bilförsäljningen i juni, men det verkar som om påverkan var starkare än väntat", skrev han.

Timlönen för arbetare inom den privata sektorn ökade 2,2 procent, till 170:70 kronor i timmen, i maj exklusive övertidstillägg, jämfört med samma månad 2017, enligt SCB. Inklusive övertidstillägg ökade lönen för arbetare med 2,3 procent, till 173:30 kronor.

Bland privatanställda tjänstemän ökade månadslönen med 2,1 procent till 40.550 kronor, inklusive rörliga lönetillägg, och ökade med 2,3 procent till 39.690 kronor exklusive rörliga lönetillägg. I båda dessa är övertidstillägg exkluderat.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom