Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svensk tillväxt skrivs ned rejält

2018-09-13 11:57
Foto: imago stock/All over press

De senaste årens högkonjunktur har varit svagare än vad som först beräknats, visar färska siffror från Statistiska centralbyrån. Tillväxten i det andra kvartalet skrivs också ned. "Dagens nedrevideringar var större än vad de flesta hade räknat med", säger Nordeas chefsekonom Andreas Wallström.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,8 procent under det andra kvartalet 2018 jämfört med kvartalet före. På årsbasis steg tillväxten i Sverige med 2,5 procent.

Sett till tidigare preliminära beräkningar är dagens siffror från SCB tydliga nedskrivningar vad gäller farten i svensk ekonomi den senaste tiden. Det gäller även för tillväxtnivåerna några år bakåt, enligt Nordeas chefsekonom.

– Såväl 2016 som 2017 års BNP-siffror skrevs ned. Generellt sett har de senaste årens högkonjunktur varit svagare än vad som först beräknats, säger Andreas Wallström.

Lägre export

Medan Nordea prickar tillväxtutvecklingen för det andra kvartalet jämfört med årets tre första månader missar storbanken prognosen på årsbasis. Där hade Wallström och hans kollegor förväntat sig en BNP-tillväxt om 3 procent.

Sämre handelssiffror var en av faktorerna som bidrar till dagens nedrevidering.

– Exportökningen om 0,4 procent var förhållandevis svag jämfört med utvecklingen på importsidan. Sedan visar SCB:s siffror på att investeringarna har planat ut, säger Wallström.

Hushållen fortsatte konsumera

Däremot var utvecklingen i hushållens konsumtion fortsatt god under det andra kvartalet, enligt Wallström. Men detaljhandelns djupdyk i sommar kommer troligtvis att slå igenom framöver.

– Hushållskonsumtionen visade på ganska hög tillväxt i det andra kvartalet. Men månadsstatistiken har pekat på en väldigt svag detaljhandel i juli, vilket kommer synas i det tredje kvartalet.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom