Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Svenska banker har minst kapital i Europa"

2011-06-21 07:56

De svenska bankerna har de lägsta reserverna mot kreditförluster på bolån i hela Europa. Samtidigt lånar svenskar alltmer. Det finns en bedräglig ro bland bankerna.

De fyra storbankerna återfinns bland de elva bäst kapitaliserade bankerna i EU.

De svenska bankerna har nämligen de lägsta riskvikterna på bolån i Europa. Riskvikter är det som bestämmer hur mycket en bank måste hålla i kapital per utlånad krona.

Då svenska bankers riskvikter ligger på runt 6 procent av bolån ligger de bra till. Svenska banker kan ha mindre reserver mot framtida kreditförluster än sina europeiska kollegor. Enligt Riksbanken har de norska bankerna en riskvikt på 11 procent och de tyska ligger på 18 procent.

Det skriver Dagens Industri.

Men lagstiftarna och marknaden tar inte hänsyn till kapitalet som stoppas undan. Det vanligaste måttet på finansiell styrka är istället det egna kapitalet i förhållande till den riskvägda utlåningen.

För de som är aktieägare är det här lite dubbelt. Bankerna behöver inte binda så mycket kapital vilket är bra om man vill ha utdelning eftersom det ger en bra lönsamhet.

Samtidigt är det svårare att jämföra bankerna med varandra eftersom det viktiga nyckeltalet för finansiell styrka svänger med riskvikterna. Det finns risk att utlåningen till hus håll expanderar ohälsosamt mycket.

Sättet att klassa risk diskuteras i hela Europa. I USA har man tillexempel i snitt högre riskvikter än sina utländska konkurrenter trots att de har liknande affärsområden. Riksbanken och Finansinspektionen har godkänt de låga riskvikterna och att höja riskvikterna har diskuterats.

Riksbankschefen Stefan Ingves har talat om att höja riskvikterna för de svenska bankerna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore en höjning välkommet. Det skulle vara ett sätt att hejda skuldsättningen bland svenskarna.

Yvonne Edenholm

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom