Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svenska hushåll slår sparrekord

2013-11-26 09:07

Andelen som måste låna eller ta av sparpengar är historiskt låg och rekordmånga bedömer att de på tolv månaders sikt har möjlighet att spara eller amortera.

Knappt åtta av tio hushåll i Sverige uppger att deras ekonomiska situation är så stark att de för närvarande sätter undan pengar.

Det skriver SBAB:s chefekonom Tor Borg i en rapport på tisdagen. Han har tittat närmare på frågorna i Konjunkturinstitutets hushållsbarometer om hushållens finansiella och ekonomiska situation och hur de bedömer sina möjligheter att spara.

På frågan om hur hushållets nuvarande ekonomiska situation ser ut svarade, i november, 77 procent av hushållen att de sparar, 18 procent att det går jämt upp och 4 procent att de lånar eller tar av sparpengar.


Detta är det starkaste utfallet någonsin under de tjugo år som frågan ställts. Jämför med för fem år sedan har andelen som sparar ökat med 13 procentenheter och andelen som lånar eller lever på sparpengar minskat med 5 procentenheter.

"Det är anmärkningsvärt att denna markanta förändring skett samtidigt som ekonomin genomlevt en internationell finanskris och arbetslösheten ökat kraftigt. Samtidigt så kan krisen vara en orsak till det ökade sparandet genom att många hushåll kan ha velat öka sina buffertar och att försiktighetssparandet kan ha ökat", skriver SBAB:s chefekonom Tor Borg.

När hushållen bedömer sina möjligheter att spara eller amortera tolv månader framåt i tiden så är de optimistiska, 82 procent räknar med att kunna spara eller amortera framöver medan 18 procent inte tror de kommer att kunna sätta undan någonting.

Även detta är en rekordnotering för sparandet och en tydlig uppgång jämfört med tidigare år.

Tor Borg gör bedömningen att möjligheterna att spara bedöms som rekordstora nog får sägas vara ett tecken på att det inte bara är försiktighet som ligger bakom det ökade sparandet. Stigande inkomster, låg inflation, högre bostadspriser och sänkta skatter gör att många hushåll fått mer över i plånboken efter alla utgifter är betalda.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom