Svenska industrin tappar fart

2016-12-01 09:22 Direkt Affärsvärlden
Industri i Norrköping. Foto: All over press

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 57,3 i november, från 58,4 från månaden före. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex ha uppgått till 57,4 i november.

Indexet är en sammanställning av omkring 200 inköpschefers bedömning av den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Silf/Swedbank skriver i en kommentar att trots nedgången indikerar såväl huvud- som underindex en stark industrikonjunktur. Delindex för lager gav ett negativt bidrag på 1,2 enheter till PMI-total, samtidigt som index för orderingång låg relativt stilla.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 68,3 i november jämfört med 59,3 i oktober. Det är den högsta nivån sedan 2011.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS