Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svenska inköpschefer oväntat positiva

2017-02-03 08:44
Efter debatten backade Stefan Löfven dock från uttalandet. Bild: Wikimedia commons

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 61,1 i januari från oreviderade 59,9 föregående månad. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex ha uppgått till 58,4.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i tjänstesektorn vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Silf/Swedbank skriver i en kommentar att alla fyra delkomponenter låg tydligt i tillväxtzonen, och att tre av dem låg över 60-strecket.

"Tre av fyra delkomponenter bidrog positivt till totalindex: affärsvolym, leverantörernas leveranstider och sysselsättning", skriver Silf/Swedbank.

Orderingångens delindex föll däremot tillbaka och bidrog negativt.

Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 59,8 i januari jämfört med 57,8 i december.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom