Svenska räntor sjunker

2016-01-21 16:00 Affärsvärlden SIX

De svenska och tyska obligationsräntorna sjönk tydligt, euron försvagades och riskaptiten ökade på torsdagseftermiddagen, efter att ECB:s ordförande Mario Draghi lämnat duvaktiga uttalanden i samband med presskonferensen efter det penningpolitiska beskedet.

Centralbanken lämnade som väntat styrräntorna och de penningpolitiska lättnaderna oförändrade vid dagens möte. Draghi uppgav bland annat att inflationen under 2016 förväntas bli betydligt lägre än den officiella prognosen som lämnades vid mötet i december och att riskerna på nedsidan har ökat.

Det är därför nödvändigt att se över den penningpolitiska hållningen med en möjlig omvärdering efter att de nya prognoserna presenterats i samband med det kommande ECB-direktionsmötet i mars, uppgav centralbanksordföranden.

"Draghi gav en tydlig signal om mer lättnader vid det kommande mötet i mars. Sådana lättnader kommer sannolikt att innehålla åtminstone en utökning av den månatliga takten i obligationsköpen och ytterligare en sänkning av inlåningsräntan." Det skriver Nordea som även noterar att Draghi betonat att ECB:s penningpolitik inte har några begränsningar inom mandatet.

Barclays Capital anser att ECB-ordförandens kommentarer var väldigt duvaktiga och SEB bedömer att dörren för ytterligare lättnader nu är fortsatt vidöppen.

"Skrivningen i det inledande anförandet indikerar att ytterligare penningpolitisk stimulans kommer att komma förr snarare än senare", skriver SEB.

De svenska och tyska tioårsräntorna föll med fem punkter vardera under dagen samtidigt som räntorna i Spanien och Italien backade med sex respektive elva punkter.

Statistik under eftermiddagen visade att konsumentförtroendeindex för EMU preliminärt sjönk till -6,3 i januari, från -5,7 i december. Det var svagare än förväntningarna på -5,8.

USA-statistiken under eftermiddagen visade blandade utfall. Philly Fed-index över tillverkningssektorn visade en förstärkning till -3,5 i januari, jämfört med förväntningarna om en oförändrad nivå på -5,9 från månaden innan.

Nya arbetssökande i USA klättrade samtidigt med 10.000 under förra veckan till 293.000, jämfört med en väntad nivå på 278.000. Det veckovisa konsumentförtroendestatistiken, Consumer Comfort, försvagades samtidigt marginellt till 44,0, från 44,4 veckan innan.

Kinas vice president Li Yuanchao försökte lugna ned den senaste oron och uppgav i en intervju att landet ska fortsätta att vara en tillväxtmotor där "bidraget från Kinas ekonomiska tillväxt till världsekonomins tillväxt är oförändrat".

Li uppgav även att de långsiktiga trenderna, med sund ekonomisk utveckling i Kina samt politiken med fördjupade reformer och ett öppnande av ekonomin, var oförändrade.

Den japanska yenen försvagades en del mot dollarn efter gårdagens riskaversionsledda förstärkning. DNB bedömer att den senaste tidens yenförstärkning kommer att vara ett minne blott.

"Osäkerheten har stärkt yenen, som gärna ses som en trygg hamn på valutamarknaden. Vi tror att detta är övergående och att skillnader i penningpolitiken kommer att försvaga valutakursen igen när marknadsoron har lagt sig", skrev DNB.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet