Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svenska tjänstesektorn tappar fart

2016-07-05 08:31

Det svenska inköpschefsindexet (PMI) för tjänstesektorn sjönk till säsongsrensade 53,4 i juni från oreviderade 54,4 i maj, enligt Swedbanks och Silfs sammanställning.

Enligt SIX News analytikerenkät förväntades inköpschefsindex hamna på 54,0. Intervallet i förväntningarna sträckte sig mellan 53,0 och 54,8 med en median på 54,0.

"Det innebär att genomsnittet för det andra kvartalet var 53,5 vilket kan jämföras mot 56,6 för det första", uppger Swedbank.

Månadens nedgång drevs främst av delindex för sysselsättning som backade från 53,9 i maj till 49,1 i juni och därmed bidrog negativt med 1,0 indexenheter till tjänste-PMI. Övriga komponenter noterades i tillväxtzonen.

Delindex för affärsvolym var månadens draglok med en uppgång på 2,0 indexenheter till 55,4 i juni.

Index för leverantörernas insatsvarupriser backade från 51,8 i maj till 50,4 i juni.

Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar medan ett tal under 50 ger signaler om tillbakagång.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom