Svenskar spår sval bostadsmarknad 2016

2016-01-04 09:40 Affärsvärlden SIX
SBAB:s chefsekonom Tor Borg. Foto: SBAB

Boräntorna stiger lite grann vilket bromsar in efterfrågan på bostadsmarknaden. Samtidigt fortsätter bostadspriserna att öka - men i långsammare takt än tidigare. Så summeras svenska folkets förväntningar på räntan och bostadspriserna för 2016, enligt en enkätundersökning från SBAB.

Undersökningen genomfördes under perioden 9-15 december 2015 genom en webbenkät med 1.018 deltagare.

Nästan hälften i undersökningen tror på en stigande boränta, varav de flesta (26 procent) tror på en uppgång under 0,5 procentenheter. 17 procent spår att ränteuppgången landar mellan 0,6 och 1,5 procentenheter, medan 37 procent tror att boräntan håller sig kvar på dagens nivå. Samtidigt tror 16 procent att det finns utrymme för ytterligare nedgång under 2016.

"Mycket talar för att den rörliga boräntan bottnat, även om man inte kan vara helt tvärsäker. En stor majoritet av hushållen räknar också med att boräntan inte kommer att fortsätta sjunka. Förhoppningsvis ska därför ränteutvecklingen 2016 inte bjuda på allt för stora negativa överraskningar", kommenterar Tor Borg, chefsekonom vid SBAB.

De svenska hushållen räknar dock med att prisökningstakten bromsar in betydligt under 2016. Även om en majoritet tror på fortsatt prisuppgång så handlar det om prisökningar på någon enstaka procent enligt drygt 40 procent. 15 procent tror priserna ökar mer än 5 procent. Drygt två av tio tror att priserna ligger kvar på dagens nivå i slutet av 2016. Detta är ungefär lika många som tror att priserna kommer att falla.

"Man hade kanske kunnat vänta sig att den senaste tidens prisrusning och alla expertvarningar skulle lett till utbredda förväntningar om prisnedgång. Men snarare hyser hushållen en försiktig optimism om prisutvecklingen under 2016", säger Tor Borg.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom